NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Cursus 'kijk op de bijbel'

VERSLAG

Na Pasen zijn we begonnen naast elkaar te lezen de opstandingsverhalen bij de vier evangelisten.

Door ze in kolommen naast elkaar te zetten kun je zien hoe elke evangelist het gebeuren weergeeft: Klik hier voor de opstandingsverhalen van de vier evangelisten naast elkaar

Je kunt alle 'gebeurtenissen' of episodes van het verhaal gaan bekijken. Dan zie je dat sommige episoden door alle evangelisten worden gegeven, sommige door minder dan alle en sommige maar door één.

De aanpak van de evangelist speelt een rol in wat hij ons doorgeeft:

-Mattheus laat door zijn ordening volgens de 5 boeken van Mozes duidelijk worden dat het dezelfde God is die in Jezus met mensen omgaat;
- Marcus geeft kort weer wat iedereen toch wel weet;
- Lucas maakt er echt een verhaal van zodat het is alsof je er zelf bij bent;
-Johannes geeft weer wat niemand misschien toen al zag, maar wat je had kunnen zien als je al had geweten hoe het zou aflopen.

Soms is uit de verhalen niet op te maken wat er nu precies feitelijk gebeurde: Hoeveel vrouwen gingen nu eigenlijk naar het graf en wie was er echt het eerste? Moeten de discipelen wachten tot ze Jezus in Galilea ontmoeten of gebeurt het al in Jeruzalem?

Een rode draad is te herkennen in de Ontmoeting. De ontmoeting met de engelen en de ontmoeting met Jezus. In de woorden komt een oud patroon naar voren: ze vrezen/zijn ontsteld etc. En er wordt van de andere kant gezegt: vrees niet en dan iets ingrijpends verteld.
In de bijbel staan allerlei verslagen van Godsontmoetingen. Klik hier voor een serie Godsontmoetingen waar we het eerder over gehad hebben.

Die Godsontmoetingen zijn eigenlijk niet onder woorden te brengen. De bijbelschrijvers brengen ze toch onder woorden door woorden uit de religieuze traditie of beelden van de eredienst te gebruiken (Jes 6) of gaan de zogenaamde 'via negativa' (de negatieve weg) door te vertellen wat het niet was (Elia: niet in de donder, niet in de bliksem, de stilte komt er nog het dichtst bij (later in de mystiek verwoord als de 'wolk van niet weten').

In de literatuur wordt erop gewezen dat de verscheidenheid rond de eerste ontmoetingsverhalen met de verrezen Heer een ingrijpende ontmoetingservaring met de verrezen Heer in een aantal varianten (die op een levende traditie wijzen) weergeven.
Een serie episoden komt naar voren, maar je krijgt geen greep op preciese details. Johannes, die het 'Jezusgebeuren' vanuit de verheerlijkte Heer bekijkt en hem daarom vanaf het begin zo al ziet rondtrekken staat erom bekend dat veel van zijn kleine feitelijke details in archaeologische vondsten bevestigd zijn. Maar het is bij hem niet altijd duidelijk wat feitelijke details zijn en wat geestelijk opgevat moet worden.
Wat door de evangelisten elk op hun manier is weergegeven heeft de wereld veranderd. Eenvoudige mensen uit een achtergebleven gebied (Galilea) gaan erdoor de wereld in en het onmogelijke gebeurt: die wereld veranderd er ingrijpend door.

VOORUITBLIK: Vooruitkijkend naar wat we na de Opstandingsverhalen gaan bekijken in de bijbel kwam het idee om naar gelijkenissen te gaan kijken die meerdere evangelisten vertellen en deze ook in kolommen naast elkaar te zetten en te lezen en te bespreken.

Voor wat er eerder in 'kijk op de bijbel'aan de orde is geweest, klik hier: Cursus 'kijk op de Bijbel'

 

Nieuw: op de beginpagina http://noemewv.nl/ is nu ook een Kerkgeschiedenis Tijdlijn te vinden, de eerste vier eeuwen zijn al in het Nederlands, de rest volgt (langzaam) (menu links, onderaan)

 

Nieuwe afspraak

Morgenkring: 13 mei 10.00 uur, 27 mei 10.00 uur Allemanshuis

Avondkring: 27 mei 19.30 uur Allemanshuis