NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwHet tweede boek der MakkabeeŽn

Net als het eerste boek der MakkabeeŽn beschrijft 2 Makkabeeën de strijd van de joden tegen de hellenistische overheersers van Palestina. 1 MakkabeeŽn is echter een betere bron voor historici. 2 MakkabeeŽn dateert uit de eerste eeuw v.C. In 2 Mak. 2:24 wordt gesteld dat het boek een samenvatting is van het werk van ene Jason van Cyrene. Dat was niet eenvoudig geweest, maar een zaak vol zweten en waken.

Het boek begint met een brief van joden uit Jeruzalem aan geloofsgenoten in Egypte. Hoofdstuk 2 bevat een bijna literaire inleiding. Vervolgens wordt verteld wat voorafging aan de vervolging onder Antiochus IV. Hoofdstuk 6 vertelt over het martelaarschap van Eleazar; hoofdstuk 7 vertelt de geschiedenis van een moeder en haar zeven zonen die eveneens weigerden de wet van Mozes af te zweren. In hoofdstuk 8 komt Judas MakkabeŁs dan in actie; hoofdstuk 9 beschrijft de dood van Antiochus. In de overige hoodstukken wordt de strijd beschreven van de MakkabeeŽn tegen de opvolgers van Antiochus.

 

Hieronder links naar statenvertaling.net