NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Julian of Norwich  (1342-ca.1416)
knotline

Het Mystieke Huwelijk van Catharina.
Barna da Siena, 1340. Detail. (CGFA)

"JULIANA, kluizenares, waarschijnlijk een Benedictines (non) van het klooster te Carrow, bij Norwich, leefde het grootste deel van haar leven in een kluis op het kerkhof van de kerk die nu bekend is als St. Julian te Norwich. De De parochie van St. Julian werd deel van Carrow en de kluis werd na Juliana's tijd ook bewoond. Juliana schreef 'XVI Openbaringen van Goddelijke Liefde,' waarvan een afschrift te vinden is in het British Museum. Zij is de eerste vrouw van wie geschriften in de volkstaal (het Middel Engels) bewaard zijn gebleven.

Het Leven van Juliana van Norwich

De Werken van Juliana van Norwich

Het beeld dat Juliana gebruikt bij het lijden van Christus

Bibliografie

Essays en Artikelen

Juliana in de Boekwinkel

Verder nog

knotline
Backnaar 'Anthology of Middle English Literature' 

 

8 May Julian of Norwich, Spiritual Writer, c.1417 [Lesser Festival]

Collect of the day:
Most holy God, the ground of our beseeching,
who through your servant Julian
revealed the wonders of your love:
grant that as we are created in your nature
and restored by your grace,
our wills may be so made one with yours
that we may come to see you face to face
and gaze on you for ever;
through Jesus Christ your Son our Lord,
who is alive and reigns with you,
in the unity of the Holy Spirit,
one God, now and for ever.
All: Amen.