NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Cursus 'Kijk op de Bijbel' 2007

Verslag eerste bijeenkomst cursus Kijk op de Bijbel.

Verslag van de tweede bijeenkomst 4 en 17 april (In het verslag zijn de ochtend en avondgroep samengevoegd)

Omdat in de tweede bijeenkomst van de cursus 'Kijk op de Bijbel' nadruk lag op de culturele en menselijke kant van de bijbel werd besloten de volgende keer keer meer nadruk op God te leggen en teksten rond Godsontmoetingen te lezen.

Verslag Bijbelkring 24 april 2007 / 8 mei

Verslag Bijbelkring 4 september

Verslag Bijbelkring 20/25 september

Verslag 11/16 oktober

Verslag serie voor Kerst: n.a.v. de kerststal werden de kerstverhalen van de vier evangelisten naast elkaar gelegd.

De rol van de Heilige Geest werd nagegaan naar aanleiding van afbeeldingen van de kerstcyclusverhalen met een DUIF

In de kerstcyclus komen meerdere engelen voor, klik hier voor meer over engelen.

 

Cursus 'Kijk op de Bijbel' 2008

Vervolg Bergrede bij de verschillende evangelisten.

De lijdensverhalen van de vier evangelisten naast elkaar

De opstandingsverhalen van de vier evangelisten naast elkaar

voor verslag, klik hier

voor verslag vervolg, klik hier