NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA
Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 
 
 


De Voor-Christelijke Achtergrond

Eerste Eeuw

Tweede Eeuw

Derde Eeuw

Vierde Eeuw (Deel I)

Vierde Eeuw (Deel II)

Vijfde Eeuw

Zesde Eeuw

Zevende Eeuw

Achtste Eeuw

Negende Eeuw

Tiende Eeuw

Elfde Eeuw

Twaalfde Eeuw

Dertiende Eeuw

Veertiende

Vijftiende Eeuw

Zestiende Eeuw

Zeventiende Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Enige verwijzingen

Kaarten*

Een kaart bij de eerste vier eeuwen

De PatriarchatenCirca 451

Romeins Syrie, Mesopotamie, Arabie, en Judea

*Om de kaart geheel te zien in Internet Explorer, plaats de cursor op de kaart en klik op het ikoontje dat rechtsonder verschijnt.