NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 MESOPOTAMIE
In Mesopotamie, het land van de Eufraat en de Tigris, ontwikkelde zich, min of meer gelijktijdig met de oud-Egyptische cultuur, een totaal andere cultuur. De onregelmatige overstromingen brachten hier wel vruchtbaarheid, maar maakten het leven onzeker. Slechts tijdens een lange periode van een rustig bestuur kon men van die vruchtbaarheid profiteren. Maar die perioden waren schaars. Onbeschermd als het gebied lag, werd het steeds weer door andere volken bezet. Sumeriers, Babyloniers, Assyriers enz. waren in een voortdurende onderlinge strijd gewikkeld tot allen bij Perzie werden ingelijfd. De kunst bloeide vooral in de Me en 6de eeuw v. C. en oefende invloed uit op het gehele gebied rondom de Middellandse Zee.

Bouwkunst van Mesopotamie
Beeldhouwkunst van Mesopotamie
Schilderkunst van Mesopotamie

Zie ook Wikipedia: Mesopotamie

Zie ook: Links Mesopotamie