NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisBIDDEN --BIDDEN-- BIDDEN

HOE?
In stilte (met woorden of woordenloos)

Hardop (Met woorden of klanken)

Zintuigen spelen bij veel vormen van bidden een rol:
-GEHOOR: gesproken - gezongen
-GEZICHT:
----twee-dimensionale afbeeldingen (schilderingen, schilderijen, ikonen, gebrandschilderde ramen) of vormgeving (aanblik architectuur, aankleding ruimte)
----drie dimensionale objecten: meubilair (altaar, tafels, stoelen, banken, knielbanken.....) beelden, scuptuur, bloemschikking.....
-REUK: wierook
-TASTZIN: aanraking met handen of lippen: gebedsketting, kussen van de voeten van het kruisbeeld op Goede Vrijdag, ontvangen van een askruis op Aswoensdag, wassen van de voeten op Witte Donderdag, kussen van ikonen
-SMAAKZIN: proeven van wijn, brood, zout (doop)

Naast de vijf bekende zintuigen is er ook nog
-MOTORIEK: knielen, processie, kruisweg, pelgrimstocht, (sacred) dans, handelingen (wierook verspreiden, wijwater met kwast sprenkelen, zegenen, doophandeling, handelingen met objecten en boeken (kaarsen, kruisen, evangelieboek.....)

gebedshoudingen: Staan met open handen (orante houding) - knielen - prostratie - lotuszit - gebedsdans (bijv. met cadans: twee vooruit, één terug)

andere manieren: kaars aansteken voor iemand; gebedsmolen

MEDITATIE

CONTEMPLATIE

WAAROM? gewoonte
bijgelovigheid
kwaadheid
blijdschap
verdriet
onzekerheid
angst
enz.

WAT? Bijbelteksten, psalmteksten, formuliergebeden, gebeden door anderen geformuleerd

HOE?

LEER BIDDEN?

WAT ZIJN DE VOORONDERSTELLINGEN (GODSBEELDEN)

WAAR? thuis
kerk
natuur
school
waar dan ook

WANNEER?
op vaste tijden van de dag (getijden)
bij de maaltijden
voor het slapen gaan
tijdens het werk
bij feesten
bij verdriet


Wat zegt de Schrift over bidden? Zie bijv. Lucas 11:1-13, 18:9-14

Voor bidden met de psalmen, klik hier

Voor openbare gebeden, klik hier