NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDoelstelling Eredienst

In de Praktische Theologie wordt met agogische termen gewerkt. Theologisch is doelstelling een omstreden term, en wordt het doel niet gezien als iets dat door de juiste stappen te nemen haalbaar is. God realiseert het contact, niet de mens. De mens probeert alleen 'op de juiste golflengte' te komen. Het woord 'verlangen' wordt hier vaak in plaats van doel gebruikt om deze werkelijkheid recht te doen.
Hoewel alle richtingen als hoofdoel van de eredienst de gezamenlijke omgang met God aanmerken (daarom heet het ook 'eredienst') is er in de praktijk er een groot verschil in nadruk
.

1. De klassiek reformatorische visie: eredienst is woordverkondiging
2. De 'moderne' visie: eredienst is godsdienst-oefening (oefening voor praktische toepassing)
3. De oecumenische visie: eredienst is lofprijzing (ere-dienst)
4. De Charismatische visie: eredienst is een gebeuren van de Geest.

Doelstelling onderdelen van de eredienst:

-Doel van het Bidden

-Doel van het Zingen

-Doel van Muziek

-Doel van de Preek