NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Kijk op de Bijbel

Naar aanleiding van de vragen die naar voren kwamen bij de eerste bijeenkomst was gekozen voor twee bijbelgedeelten, 2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21, over hetzelfde gebeuren (de volkstelling door David) waarin naar aanleiding van de tekst zelf en de verschillen onderling een deel van deze vragen concreet aan de orde kwamen.

Bij 2 Samuel 24 en 1 Kronieken 21 kwam het volgende ter sprake

(Voor een samenvatting van de bespreking klik hier):

1. In Samuel wordt het kwaad aan God geweten, in 1 Kronieken aan de Duivel

2. De straf is wel erg groot: 70.000 onschuldigen

3. David valt liever in de handen van God dan in de handen van mensen

4. In 1 Kronieken worden Benjamin en Levi niet geteld (sabotage van legeroverste Joab)

5. De getallen zijn niet hetzelfde

6. In Samuel heet de eigenaar van de akker Arauna, in 1 Kronieken Ornan

7 Heeft alles in de Bijbel dezelfde waarde?

8 Is dit alles geïnspireerd?

(Voor een samenvatting van de bespreking klik hier):

Omdat in deze bijeenkomst van de cursus 'Kijk op de Bijbel' nadruk lag op de culturele en menselijke kant van de bijbel werd besloten de volgende keer keer meer nadruk op God te leggen en teksten rond Godsontmoetingen te lezen.

Nieuwe afspraak: ochtendgroep dinsdag 24 april 10.00-11.30 Allemanshuis
Avondgroep dinsdag 8 mei 19.30-21.00 uur Allemanshuis

Ieder is vrij te kiezen voor de groep die het beste uitkomt, ook kan tussentijds gewisseld worden.

Mvrgr, Ds Noeme Visser