NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDe Indeling van de Bijbel

De Christelijke Bijbel bestaat uit de Hebreeuwse Bijbel samen met het Griekse Nieuwe Testament.


De Hebreeuwse Bijbel (de Joodse Heilige Schrift) is het Oude Testament ook Tenach genoemd.
Het woord Tenach is ontstaan uit de beginletters van de drie delen: Thora, Newie'iem en Ketoewiem.

 • De Thora = De Wet. Het woord is afgeleid van "jara", dat betekent onderwijzen. De Thora bevindt zich tot op de dag van vandaag in iedere synagoge.
   
  • De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, en is verdeeld in 52 afdelingen. Elke sabbat wordt een afdeling gelezen in doorlopende lezing. Later gaven de Grieken aan deze vijf boeken de naam Pentateuchos (de Pentateuch), dat betekent het vijfdelige boek.
    
 • De Newie'iem = De Profeten. Deze verzameling profetische boeken werd als volgt verdeeld :
   
  • Newie'iem risjonim, de eerste profeten of: de eerste groep profeten. Deze omvatte vier boeken: Jozua, Richteren, I en II SamuŽl, I en II Koningen (de beide laatsten vormden voorheen ťťn boek);
  • Newie'iem acharonim, dat is: de latere of tweede groep profeten. Die omvatte eveneens vier boeken: Jesaja, Jeremia, EzechiŽl en de "twaalf", dat is: de twaalf "kleine profeten" in ťťn boek.
    
 • De Ketoewiem = De Geschriften. Deze verzameling bestond uit drie delen:
   
  • Psalmen, Spreuken en Job ;
  • De Chameesj Megillot, dat betekent: vijf rollen: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Ester; Ook wel de Feestrollen genoemd. Men leest: Hooglied op Pasen, Ruth op Wekenfeest, Klaagliederen op Verwoesting van de Tempel, Prediker op het Loofhuttenfeest en Ester met Poeriem/Lotenfeest.
  • DaniŽl, Ezra, Nehemia en Kronieken.

De Wet legt het fundament, de basis voor de zogenaamde theocratie (= Gods-regering). De Profeten schilderen de geschiedenis van dit theocratisch volk en de onzegbare liefde en daadkracht van God, die nodig was om dit volk uitredding te geven. De Geschriften verschaffen een blik in de gedachtenwereld en het zielenleven van dit volk met zijn bijzondere mentaliteit.

De Canon van de Bijbel

De Canon is het lijstje boeken dat in de Bijbel is terechtgekomen. Klik hier voor hoe die tot stand is gekomen.

De huidige indeling van de Bijbel
De Bijbel bestaat nu uit een bundeling van het Oude en het Nieuwe Testament. De aanduiding "testament" werd voor het eerst door de kerkvader Tertullianus in de zin van "verbond" gebruikt voor de twee delen van de Bijbel. Hij ging daarbij uit van de gedachte dat het Oude Testament wijst op het verbond van God door Mozes met IsraŽl en het Nieuwe op het verbond door Christus met zijn gemeente wereldwijd gesloten. In de huidige bijbels wordt een chronologische indeling gebruikt die lijkt op de voorchristelijke Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel (de SEPTUAGINT) gebruikt. Voor een vergelijking van de drie indelingen, klik hier.

De indeling van het Nieuwe Testament in hoofdstukken is afkomstig van de Engelse aartsbisschop Stephan Langton van Cambridge (1205) en de indeling in verzen van de Parijse boekdrukker Robert Stephanus (1551).
 

 • Het Oude Testament (voor een samenvatting van de inhoud, klik hier)
   
  • 17 heilshistorische boeken: Genesis t/m Ester.
  • 5 educatieve- of poŽtische boeken: Job t/m Hooglied.
  • 17 profetische boeken: Jesaja t/m Maleachi.
    
 • Het Nieuwe Testament
   
  • 5 heilshistorische: de EvangeliŽn en Handelingen.
  • 21 Brieven waarin geloof en leven concreet besproken worden..
  • 1 profetisch boek: de Openbaring.

Zie ook Bijbelvertalingen (Wikipedia)