NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 ROME
De Romeinse kunst ontstond uit het weelderige hellenisme en de meer praktische kunst van de Etrusken, die op haar beurt weer Vroeggriekse invloeden had verwerkt. De Romeinse kunst stond in dienst van de levende mens, de keizers, de senatoren, het volk. Er werd geen verheven eenvoud verlangd, maar weelde en gemak. De hoeveelheid, de technische perfectie, de afmetingen moesten het doen. De Romeinen waren het, die de hellenistische kunst over Europa verspreidden. Nog tijdens de vroege middeleeuwen bleven zij het lichtend voorbeeld geven. Renaissance en classicisme ondergingen hun invloed.

Bouwkunst van Rome in de Oudheid
Beeldhouwkunst van Rome in de Oudheid
Schilderkunst van Rome in de Oudheid

Zie: Oude Rome (Wikipedia)