NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
Bijbel en Wetenschap

Hier volgt een overzicht van de ontwikkelingen in de Natuurwetenschappen.

Het oud-oosterse wereldbeeld, tegen de achtergrond waarvan de bijbel geschreven is, is een ander wereldbeeld. Het Christendom verzette zich eerst tegen alles wat in strijd was met het wereldbeeld van de Bijbel. Later ging me de uitdaging aan om de Bijbelse boodschap in gesprek te brengen met het eigentijdse wereldbeeld.

Globale geschiedenis van de Natuurwetenschappen (Voor historie ontdekkingen en uitvindingen, klik hier) (Voor historie medische wetenschappen, klik hier) (Voor historie communicatiemiddelen, klik hier)

Oudheid
Al sinds de oudheid vraagt men zich af waarom verschillende stoffen verschillende eigenschappen hebben. En hoe zit het heelal in elkaar, wat is de hemel, waarom valt een appel naar beneden. Welke vorm heeft de aarde en draait de zon om de aarde of andersom. Het is kenmerkend voor de vroege natuurkunde dat een groot deel van deze vragen werd opgelost door ze te verklaren als veroorzaakt door het handelen van één of meer goden. Daarnaast waren er ook natuurkundige veklaringen, al bleken deze achteraf in het algemeen onjuist. De theorieën werden doorgaans ingebed in filosofische verhandelingen en zelden werden ze met systematisch onderzoek op hun waarde en validiteit beoordeeld. Toch boden ze voldoende houvast om te komen tot indrukwekkende prestaties, zoals de Piramides, de scheepvaart en de navigatie.

Wetenschapsrevolutie 17e eeuw
Vanaf ca. 1600 voltrok zich een revolutie die de moderne natuurkunde inluidde. Dankzij de renaissance en De Verlichting won de ratio (of de rede) het van het geloof en ontstond er ruimte voor vrij en wetenschappelijk onderzoek en denken. Deze nieuwe periode bracht wetenschappers als Isaac Newton, Christiaan Huygens, Gottfried Leibniz en Blaise Pascal voort en de fundamenten voor de klassieke mechanica.

Klik hier voor een meer gedetailleerd overzicht van de 17e eeuwse wetenschapsrevolutie

Klik hier voor: Reformatie en wetenschapsrevolutie

Klik hier voor: Gods- en wereldbeelden rond de wetenschapsrevolutie in de 17e eeuw.

Klik hier voor: 18e eeuw Deel 1

Klik hier voor: 18e eeuw Deel 2

Klik hier voor: Gods- en wereldbeeld: Ontwikkelingen in de 19e eeuw

Darwin en de zending

19e eeuwse moderne theologie Deel 1

19e eeuwse moderne theologie Deel 2

Modernisme en Anti-modernisme

Wetenschapsrevolutie 20e eeuw.
Een nieuwe revolutie leidde rond 1900 tot de moderne natuurwetenschappen waarin werkbare theorieën over en modellen van de aard van materie, licht en zwaartekracht werden geformuleerd.

Klik hier voor een meer gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in de 1e helft van de 20e eeuw

Klik hier voor een meer gedetailleerd overzicht van de ontwikkelingen in de 2e helft van de 20e eeuw

Populair Wetenschappelijke Wereldbeeld

De reactie van de theologie op de ontwikkelingen: Zie H. S. Benjamins in zijn boek ”Een en ander. De traditie van de moderne theologie” (uitg. Kok, Kampen).

Dr. Benjamins, docent dogmatiek aan de PThU in Leiden, geeft in zijn boek een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne theologie. Deze typeert hij allereerst als de liberale of vrijzinnige theologie uit de negentiende eeuw. Het betreft de nieuwprotestantse theologie die wil bemiddelen tussen nieuwe inzichten en de traditie.

In Nederland kreeg deze theologie vooral gestalte in de zogenaamde ethische richting. De dialectische theologie onder leiding van Karl Barth protesteerde tegen bovengenoemde bemiddeling, maar deze antimoderne theologie behoort volgens Benjamins evenzeer tot de traditie van de moderne theologie als de zogenaamde postmoderne theologie.

Antwoord op de materialistische wetenschapsvisie: De niet-materialistische benadering (Beauregard, van Lommel etc.)

 

 

LINKS:

Geschiedenis van de Natuurkunde (Wikipedia)

In het engels: niet alleen overzichten, maar ook grondleggende teksten: Internet History of Science Sourcebook

History of Science (Wikipedia)

Internet resources for history of science and technology

Links K. van Berkel In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 1580-1940