NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw 

Cursus 'Kijk op de Bijbel' 2007

Verslag eerste bijeenkomst cursus Kijk op de Bijbel.

Als inleiding op de de inventarisatie van vragen en wensen werd iets verteld over de Bijbel in zijn onvertaalde vorm, de Hebreeuwse Bijbel (het oude testament, met een paar Aramese hoofdstukken), de Septuagint (de Griekse vertaling van zo'n 300 voor Christus) en het Griekse Nieuwe Testament. In boekvorm waren deze ook in te zien.

Voor een samenvatting van Indeling van de Bijbel, Globale Inhoud en hoe de Canon (de lijst die bepaalde welke boeken wel en welke niet in de Bijbel kwamen) tot stand kwam, klik hier.

Voor een globale tijdsindeling van de bijbelse tijd, klik hier

Veel algemene informatie over de Bijbel en het ontstaan van de Bijbel is te vinden op de site Rondom de Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap

Er was een inventarisatie van de vragen en wensen waarmee de deelnemers naar de cursus kwamen. Het volgende kwam naar voren:

- Achtergrond, zoveel kennis dat je er ook met anderen over kunt praten
- Interesse naar onbekende verhalen en achtergronden
- Probleem: geweld in de Bijbel
- Probleem: geweld van Gods kant, de straffende God, zondvloed etc.
- Interesse naar apocalyptiek (Openbaring etc.)
- Interesse voor relatie Islam Christendom
- Hoe letterlijk moet je bijbelverhalen nemen?
- Hoe komt het dat bijbelvertaling verschillen?
- Wens om met de Bijbel bezig te zijn, kennis op te frissen
- Is de Bijbel Gods Woord?
- Is de Bijbel projectie of inspiratie.?
- Hoe zit het met al die Godsbeelden?
- Hoe zit het met "geschapen naar Gods beeld"?
- Hoe zit het met de offercultus, werd er echt zoveel verbrand?
- Hoe is de Bijbel ontstaan en uitgegroeid tot zijn huidige vorm?
- Is de Bijbel alleen mensenwerk (Kuitert)?
- Hoe spelen Grieks en Joods denken een rol bij de Bijbel?
- Hoe zit het met de goddelijke inspiratie van de bijbel?
- Hoe kan de Bijbel (een boek uit de antieke cultuur) hier en nu een rol spelen?

Afgesproken is om elke keer van een bijbelverhaal uit te gaan waarbij deze vragen spelen. Daarbij wordt niet alleen naar het verhaal zelf gekeken, maar ook naar de achtergronden erbij en de vragen die het oproept.
De cursus gaat begeleid worden door pagina's op de web-site http://noemewv.nl/ Daar zal na elke bijeenkomst een samenvatting van wat aan de orde is geweest komen, met verwijzingen naar meer informatie.

Besloten werd de groep te splitsen in een ochtendgroep op de woensdag en een avondgroep op de dinsdagavond (frequentie: eens per 2 a 3 weken)

Nieuwe afspraak: ochtendgroep woensdag 4 april 10.00-11.30 Allemanshuis
Avondgroep dinsdag 17 april 19.30-21.00 uur

Verslag 4 en 17 april