NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDE ROL VAN HET KWAAD
IN HET RIJK GODS

GELIJKENISPAAR VAN HET ONKRUID TUSSEN DE TARWE [Mt.13,24b-30;Vg1.13, 36-43] EN VAN HET SLEEPNET [Mt.13,47V.;Vgl.13,49V.]

Evenals de parabels van het mosterdzaadje en van de gist en de gelijkenissen van de schat en van de parel, vormen ook deze beide gelijkenissen een bij elkaar behorend paar omdat ze dezelfde les bevatten. Het lijkt erop dat ze door Jezus vlak na elkaar werden verteld en pas door de overlevering gescheiden werden. En zo, van elkaar gescheiden, zijn ze door de eerste evangelist opgetekend.

In het Matteusevangelie bevat elk der beide gelijkenissen buiten het beeldende deel (zie Mt. 13,24b-30. en 13,47v.) ook nog een verklarend deel (zie Mt. 13,36-43 en 13,49v.). De beide verklarende delen zijn echter in de door Matteus overgeleverde vorm nauwelijks van Jezus afkomstig, zoals verderop zal worden aangetoond.

Gelijkenis van het onkruid onder de tarwe Beeldend deel

Gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe Uitleg

Gelykenis van het sleepnet