NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Overzicht van de belangrijkste liedbundels in Nederland sinds de Reformatie

Om een lied te vinden, zie ook http://www.liederenbank.nl/ voor de oudere perioden zijn daar ook geestelijke liederen te vinden.

Psalmberijming van Datheen 1566

Voor het voorwoord, klik hier.

*PSALMBERIJMING LAUS DEO 1761 (niet officieel)
Voor het voorwoord, klik hier.

Staatsberijming der Psalmen 1773
Voor toelichting en verwijzing naar het voorwoord van de luxe uitgave, klik hier.

*Evangelische Gezangen 1805 (Hervormd)
Voor het voorwoord, klik hier.

*Christelijke Gezangen voor de Evang. Lutherse Gemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden (1826); benevens een vervolg bijgevoegd in 1850
Voor het voorwoord, klik hier

*Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen1866 (Hervormd)
Voor het voorwoord, klik hier.

*Christelijke Gezangen uitgegeven door en voor rekening van de Synode der Evang. Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (1886. )
Voor het voorwoord, klik hier.

*Geestelijke Liederen uit de schat der eeuwen 1934
Voor het voorwoord, klik hier

*Psalmen en gezangen voor den eeredienst der nederlandsche hervormde kerk (bundel van 1938)
Voor het voorwoord, klik hier.

* 150 Psalmen Proeve van een nieuwe berijming 1961 (Interkerkelijk)
Voor het voorwoord, klik hier.

*119 Gezangen 1962 (Gereformeerde Kerken in Nederland)
Voor het voorwoord, klik hier.

* 102 Gezangen 1964 (Hervormde Kerk)
Voor het voorwoord, klik hier.


*Nieuwe Psalmberijming 1968 (Interkerkelijk)
Voor het voorwoord, klik hier.

* Liedboek voor de kerken (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) Boekencentrum Zoetermeer 1973
Voor het voorwoord, klik hier.

* Tussentijds. Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken - uitgeverij Kok Kampen/Boekencentrum 2005.
Voor het voorwoord, klik hier.

* Zingend Geloven, Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied, deel 1 t/m 8 Boekencentrum Zoetermeer.
Voor het voorwoord van Zingend Geloven 1, klik hier.

* 24 Kerkliederen voor koor en gemeente rond woord en sacrament, Henk Jongerius, Gooi en Sticht Hilversum 1975
Voor het voorwoord, klik hier.

* Tegen het donker 100 liederen om samen te zingen met eenstemminge muzieknotatie Sytze de Vries, Uitgave van Meinema, Zoetermeer 2002.
Voor het voorwoord, klik hier.

* Het lied op onze lippen, Het complete liedoeuvre van Thomas Naastepad met melodieën, Uitgeverij Gooi en Sticht Kampen 2003.
Voor het voorwoord, klik hier.

* Alles wordt nieuw. Verzamelbundel met begeleiding van piano of orgel, melodie-instrumenten en aanwijzingen voor gitaarbegeleiding Hanna Lam/Wim ter Burg, Uitgeverij G.F. Callenbach b.v. Nijkerk 1985.
Voor het voorwoord, klik hier.

* Met andere woorden. Klein liedboek voor kinderen. Hanna Lam. Met medewerking van Wim Kloppenburg, Jos van der Kooy, Ad Versteden en Barbara Zwaal, Uitgeverij G.F. Callenbach b.v. Nijkerk 1987.
Voor het voorwoord, klik hier.

* Zingen om te vieren. 52 liederen voor school en kerk , Chris van Bruggen, Uitgeverij Wolters-Noordhoff, Groningen 1989.

* Gezangen voor Liturgie, In opdracht van de Stichting Liedbundel i.s.m. de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en v.h. De Stichting Gezangen voor Liturgie, Uitgeverij Gooi en Sticht Baarn 1996.
Voor het voorwoord, klik hier.

* Zingende Gezegend, A.F. Troost, Boekencentrum 1995.
Voor het voorwoord, klik hier.

* Hoop van alle volken. Zingen met partnerkerken (2e druk 1998) Uitgave van : Het Centrum voor Ending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, De Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk, De Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk. ISBN 90 579 8007 X NUGI 634
Voor het voorwoord, klik hier..

* Eva's lied. 99 liederen door vrouwen. Red. Wil van Hilten, Marijke de Bruijne, Eileen Silcocks, Uitgeverij Kok Kampen 1998.
Voor het voorwoord, klik hier.

* Evangelische Liedbundel, (Evangelisch Werkverband en Confessioneel Gereformeerd Beraad) Boekencentrum 1999.
Voor het voorwoord, klik hier.

* Geroepen om te zingen, samenst. Geert Tromp, Uitgeverij Narratio Gorinchem 1990.
Voor het voorwoord, klik hier.

*Het boek der Psalmen uit het Hebreeuws vertaald door Dr. Ida G.M. Gerhardt en Dr. Marie H. Van der Zeyde getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer Monniken, Uitgave Katholieke Bijbelstichting Boxtel, 3de dr. 1992.
Voor het voorwoord, klik hier.

*Abdijboek, losbladige serie boeken met nederlandstalige gezangen uitgegeven door de Stichting Intermonasteriele Werkgroep voor Liturgie Zandheuvel 90 4901 HX Oosterhout NB

TERUG NAAR BOVEN