NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisPraktisch Theologische Aandachtspunten

Kerststal

Hoewel de Kerststal niet officieel tot de Liturgie gerekend wordt heeft het veel gemeen met de liturgie:

-afbeelding ontleend aan de bijbel (en traditie)

-schakelt niet alleen het hoofd in maar ook het hart

-spreekt de verbeelding van de gelovige aan

-nodigt uit deel te nemen aan de aanbidding van Christus

-beeldende exegese en oproep tot bekering (os en ezel, Jes 1:3)