NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis

Liturgie

Liturgische eredienst en muziek van de Joods-Christelijke Traditie

Liturgie wordt dagelijks gebruikt door mensen in hun relatie met God. De Liturgiek bestudeert de liturgie als gemeenschappelijke vormgeving van de betrekkingen van een groep gelovigen met God. Klik hier voor meer over Liturgiek

Liturgie komt niet uit de lucht vallen maar heeft een lange geschiedenis. Christelijke eredienst is geworteld in de Joodse eredienst en vertoont een continuiteit met zijn bronnen maar ook een inbedding in de eigentijdse cultuur.

Liturgiegeschiedenis:

Liturgiegeschiedenis in grote lijnen

Joods
-
Overzicht Joodse Liturgie
- Vroege Geschiedenis van Joodse Eredienst 1
- Vroege Geschiedenis van Joodse Eredienst 2

Vroeg Christelijk
Overzicht Vroeg Christelijk
Ontwikkeling van de Eredienst
Joodse Elementen in de Eredienst
Eredienst in de Vroege Kerk
Kerk Keizerrijk en Cultuur

Oosters Orthodox
- Overzicht Oosters Orthodox
- Vroeg Oosters Orthodoxe Liturgie
- De Byzantijnse Synthese
- Iconografie en Eredienst
- Het Byzantijnse Typicon

Westers Katholiek
Overzich Westerse Katholieke eredienst
Vroege Westerse Liturgie
Gregoriaanse Hervorming
Hervorming onder Karel de Grote
Het Concilie van Trente
Het Tweede Vatikaanse Concilie en de bijbehorende Hervorming

Zang Ontwikkeling


Protestants
Overzicht protestants
Middeleeuwse Eredienst
Protestantse Liturgie
Vraagstukken
-- Calvijn versus het Beeld
-- Een Evangelische en een Katholieke Methodologie


Hymnologie en Hymnodiegeschiedenis

 
Hymnologie
Geschiedenis van de Hymnodie

- Joodse Zang ontwikkeling
- Joodse Muziek 1
- Joodse Muziek 2
- Joodse Muziek 3


- Oosters Orthodoxe Zang Ontwikkeling
-- Byzantijnse Muziek Geschiedenis
-- Vroege Orthodoxe Zang en Muziek
-- Woord en Muziek
-- Een overzicht van de Geschiedenis van Russische Sacrale Muziek
---- Znammeny Zang
---- Minder bekende vormen van Russiche Zang
- Ontwikkeling van Manuscript Notatie

Westers Katholieke Zang Ontwikkeling
-- Vroeg Westerse Zang
-- Oud-Romeinse Zang
-- Milanese Zang
-- Mozarabische Zang
-- Beneventaanse Zang
-- Gallicaanse Zang
-- Gregoriaanse Zang
-- Middeleeuwse Sacrale Muziek
---- Een persoonlijke benadering
-- Renaissance Muziek
---- Een persoonlijke benadering
---- Naar Ockeghem luisteren
-- Sacrale Muziek in de Barok
-- Ontwikkeling van de muzieknotatie

 


TERUG NAAR BOVEN