NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Griekse Hymnodie

Hymnodie van de Oostelijke (Griekse; Byzantijnse) Kerk tot ca. 950 AD

Inleiding in de Griekse Hymnodie

Voorbeelden van Oud Griekse Hymnen

Oxyrhynchus Hymn
Epitaph of Seikilos

Phos Hilaron Zie Diensboek I liturgische gezangen 140 O licht, vrolijk licht)
Gloria in excelsis (Zie Diensboek I liturgische gezangen Ordinarium 1-8 en 24)

The Trisagion (Driemaal Heilig).
Zie Johannus Damascenus' in het engels vertaalde verslag van het ontstaan van deze hymne in zijn Boek III, Hoofdstuk X.

Zie een fragment van een vroeg Griekse hymne uit de period van 30 v. Chr. - 640 AD. Liturgische hymnr (canon) uit Egypte, geschreven op papyrus. Geschreven voor het feest van de Annunciatie (Gabriel verkondigt aan Maria de geboorte van de Heer) (Rare Book, Manuscript, and Special Collections Library, Duke University.

Vroeg Griekse gezangen in het Liedboek voor de Kerken:

Gez 201 Anastaseoos hèmera - van Johannes Damascenus ca. 675-749 ( monnik in Mar Saba), vertaling J.W. Schulte Nordholt, geb. 1920
Gez 206 Deute poma piomen kainon - van Johannes Damascenus (monnik in Mar Saba), vertaling J.W. Schulte Nordholt, geb. 1920

 

Belangrijke schrijvers van vroege Griekse gezangen

Clemens van Alexandrie
Andreas van Kreta (monnik in Mar Saba)
Johannes Damascenus (monnik in Mar Saba)

 

Vroeg Griekse Christelijke Religieuze Teksten