NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Het Trisagion


Het Trisagion (ook, Trisagium), van het Grieks, “drie + heilig” of “drie x heilig,” is wellicht een verlengde versie van Jesaja 6:3 (“Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen: de hele aarde is vol van zijn glorie”) of Openbaring 4:8 (“Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig, die was, en is, en komen zal”).

HetTrisagion is een lofzang aan de eeuwige Triniteit en is het officiele gebed van de Orde van de Gezegende Triniteit, beter bekend als de Trinitariers. Eeuwenlang hebben de Trinitariers en aanverwanten zich verenigd met de negen engelenkoren (het Trisagium van de Engelen) in de lofzang tot de Triniteit.

De frase, "Heilige God, Heilige Sterke Held, Heilge Onsterfelijke, ontferm U over ons" kan teruggevoerd worden tot de tijd van Patriarch Proclus (434-446 A.D.), een periode toen ketterijen begonnen op te treden. De periode van belangrijke ketterijen in de Christelijke Kerk was vooral de vierde en de vijfde eeuw. De meest opmerkelijke ketterijen (Arianisme, Monofysitisme, etc.) ontwikkelden zich in het Oosten. Het Trisagion werd volgens de traditie goddelijk geopenbaard te Constantinopel als de tekst die de engelen zongen in Jesaja of Openbaring. Het gezang zelf volgt op het gebed van de Trisagion dat door de priest gereciteerd werd en is een van de oudste gezangen van de Christelijke Kerk. Het is sterk trinitarisch en als zodanig anti-Arianisch van karakter.

Johannes Damascenus verhaalt dat hetTrisagion geopenbaard werd door engelen aan een kind in extase.

HetTrisagion moet niet verward worden met het Sanctus (“Heilig, heilig, heilig, de Heer de God der hemelse machten. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid, Hosana in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste”), dat een aparte geschiedenis en traditie heeft en op een ander punt in de liturgie gebruikt wordt.


Engelse versies:

Holy God, Holy and Mighty, Holy and Immortal, have mercy on us. (Three times)

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and forever. Amen.

O Most Holy Trinity, have mercy on us; O Lord, cleanse us of our sins; O Master, forgive our transgressions; O Most Holy One, come to us and heal our infirmities for your Name's sake.

Lord have mercy! (Three times)

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and forever. Amen.


Holy, holy, holy, Lord God of hosts, the earth is full of thy glory! Glory be to the Father, Glory be to the Son, Glory be to the Holy Ghost.


Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus exercituum: Plena es terra gloria tua: Gloria Patri, Gloria Filio, Gloria Spiritui Sancto.


Here is a more ancient version. This “chaplet” consists of three sets of “nine small beads,” each set being separated with a large one.

Leader: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

V. Lord, open my lips.
R. And my mouth shall declare Your praise.
V. O God, come to my assistance.
R. O Lord, make haste to help me.

V. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
R. As it was in the beginning, is now and will be forever. Amen.

The decade below is recited three times, once for each member of the Trinity.

All: Holy God, Holy Strong One, Holy Immortal One, have mercy upon us.
V. Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

The following part of the decade is repeated nine times

V. To You, O Blessed Trinity, be praise, and glory, and thanksgiving, for ever and ever!
R. Holy, holy, holy Lord, God of hosts. Heaven and earth are filled with Your glory.
V. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
R. As it was in the beginning, is now and will be forever. Amen.

----End of decade----

Leader: God the Father unbegotten, only-begotten Son, and Holy Spirit, the Comforter; holy and undivided Trinity, with all our heart and voice we acknowledge You, we praise You, and we bless You: Glory to You forever.

V. Let us bless the Father, and the Son with the Holy Spirit.
R. Be praised and exalted above all things forever.

Leader: Let us pray: Almighty, ever-living God, who has permitted us Your servants, in our profession of the true faith, to acknowledge the glory of the eternal Trinity, and in the power of that majesty to adore the Unity, grant, that by steadfastness in this same faith, we may be ever guarded against all adversity: through Christ our Lord. Amen.


All: Set us free, save us, enliven us, O Blessed Trinity!


A chaplet is part of a rosary comprising 5 decades. A decade is a division on a rosary.