NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Overzicht van Vroeg Christelijke Hymnodie tot 300 AD


Zie Overzicht Vroege Hymnodie2

Zie Bibliographie van Vroege Christelijke Hymnodie

1. Invloed van Joodse tradities op vroeg Christelijke muziek& liturgie

2. Het vroegste begin van Christelijke hymnodie

3. Antifonaal en Responsoriaal Gezang

4. Gemeentezang in de Vroege Kerk

5. Nieuw Testamentische Gezangen (hymnen)

6. Gezangen van de Vroeg Kerk

7. Vroege Gnostische gezangen

8. Het gezang van de Maaltijd van de Heer


Vroeg Christelijke gezangen in het Liedboek van de kerken:

Metrisch

-Ambrosius:
Splendor paternae gloriae (gez 197)
O lux beata trinitas(253)
Aeterne verum conditor (gez 370)
Deus creator omnium (gez 382)
-Prudentius
Aeterne rerum conditor 2, eind 4e euw (371 en (372)
-Sedulius
A solis ortus cardine (156)
-Fortunatus
Vexilla regis prodeunt (gez 185)
Pange lingua gloriosi (gez 186)
Christi qui lux es et dies, 6e eeuw (gez 383)
melismatisch

reator alme siderum (226)
Veni Creator Spiritus (237)
Urbs beata Jerusalem (260)
Ad cenam agni providi (346)
Verbum supernum prodiens (353)

12e eeuw modale ritmiek
driedelige mensuur
Jezu, nostra redemptio (227)
Beata nobis gaudia (236)
ternaire sequens melodieën
Mundi renovatio (202)
Veni, sancte spiritus (238 )

Te Deum Laudamus
Gloria in Excelsis
Phos Hilaron
Lofzang van Maria (gez 66) -

zie ook: CANTIEKENLUISTER
naar enige voorbeelden van Vroeg Christelijke Muziek

Lijst van opnames van gereconstrueerde muziek uit de Vroege Kerk op Listening to Medieval Music (University of North Florida).


ZieWat is a GEZANG?


Zie: http://courseweb.stthomas.edu/jmjoncas/index.htm [Fr. Jan Michael Joncas, University of St. Thomas.