NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis

Thematische benadering van Liturgy &cetera

Naast een historische benadering wordt hier ook een (een aanzet tot een) thematische benadering gegeven.

Affectenleer

Apocriefe boeken

Beleving: Hoe beleef je de eredienst? Modellen van Liturgie

Beelden en/of 'gelijkenissen' die Jezus en de evangelisten gebruiken om zicht te krijgen op het heilswerk van Jezus Christus

Bijbel: Inhoud, Genres, Historie

Bijbel: Godsontmoetingen

Bijbel: Hoe wordt deze gelezen?'

Bijbel: Overlevering

Bijbel en Wetenschap

Bijbel en interpretatie

Bijbel en verbeelding: de Geboorte-Ikoon

Canon Kerklied

Christmas Carols

Christushymne (Filippenzen 2:5-11)

Christelijke Meditatie

Contemplatie

Cursus 'Kijk op de Bijbel'

Darwin 200 jaar geleden geboren

De Duif in de Advents en Kersttijd

Diaken en Eredienst: Bijzondere Vieringen

Dienstboek 2: Integratie van Symbolen en Rituelen

Eigentijds - traditioneel

Engelen in eredienst en bijbel

Eredienst en actualiteit

Filosofie: geschiedenis en filosofen 1

Gebed

Gelijkenissen

Genres in de Bijbel

Geuzenliederen

Gnostiek

Heks van Endor

Hel, wat zegt de bijbel erover

Hemel, wat zegt de bijbel erover

Ikonen

Joodse en Christelijke liturgie

Kaarten OT

Kaarten NT

Kerkbouw

Kerkgeschiedenis

Kerkgeschiedenis: De kerstening van West Friesland

Kerklied Canon

Kerstfeest

Kerstnachtdienst

Kerststal

Keuzen maken

Lijdensverhalen van de evangelisten naast elkaar

Liturgie van onderop

Materialisme 1 (naturalisme)

Materialisme2 (Genezen van het materialisme)

Meditatie

Meerdere versies van hetzelfde verhaal'

Musicaloefenpagina

Middeleeuwse Engelse Mystiek

Mystiek

Mystici (Mediapastoraat)

Nieuwe Testament, Een inleiding

Opstandingsverhalen van de evangelisten naast elkaar

Paulus' schipbreuk in Handelingen en als maritieme geschiedenis

Paulus: Wie was hij

Psalmen

Psalmen in de Joodse eredienst

Psalmen in de Christelijke eredienst

Sacramenteel - niet-sacramenteel

Spontane eredienst - vaste eredienst

Symbolen

Valerius Gedenkklank

Verhalen I (Rowan Williams, verhalen in de Bijbel)

Verhalen II (Rowan Williams, verhalen over moderne heiligen)

Veertig Dagen Wijsheid uit Verleden als Richtingwijzer voor Nu

Verzoening

............................

Liturgische woordenlijst