NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis 

Uitingsvormen in de liturgie

In de liturgie is gesproken taal niet de enige uitingsvorm die gebruikt wordt. Als gesproken taal gebruikt wordt in de liturgie, dan bestaat deze in de vaste delen grotendeels uit bijbelcitaten en verwijzingen en heeft deze overwegend een andere functie dan in de krant (waar de taal meest beschrijvend is). In de liturgie heeft de taal vaak een niet beschrijvende functie (loven, prijzen, bidden, ervaringen oproepen, toelichten, getuigen, etc.).
Naast van gesproken taal wordt in de liturgie ook gebruik gemaakt van geordende tijd en geordende plaats en ruimte, van vormgeving van zintuiglijk waarneembare zaken en van handelingen. Hiermee worden menselijke mogelijkheden gebruikt die de deelname bevorderen van de hele mens en niet enkel de rationele kant van de mens.
In dit verband kan het verschil tussen liturgie en evangelisatie ( en theater, een muziekuitvoering of reclame) duidelijk worden: In een evangelisatiebijeenkomst zouden de bovengenoemde middelen om de hele mens aan te spreken goed gebruikt kunnen worden om de boodschap zo te verpakken dat de mens volledig aangesproken wordt (dit is in de commercie gebruikelijk: de beeldvorming rond produkten maakt zelfs gebruik van niet produktgerelateerde verleidelijkheden: de mooie jonge vrouw die in beeld gebracht wordt om een product te verkopen). In de liturgie bedrijven de deelnemende mensen zélf de eredienst (gemeenschappelijk handelen ze) en deze wordt die niet op hen gericht, dus zijn de betekenisgevende elementen middelen die hun beschikbaar gesteld worden om te gebruiken in hun eredienst, niet middelen om hen aan te spreken, te vermaken of te plezieren.

Voor meer over uitingsvormen in de liturgie, klik hier