NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Wie is Noeme Willem Visser Klik hier voor enige biografische gegevens

Waarom deze web-site

Deze web-site is een experiment in toegankelijkheid van informatie over liturgie(k).
Toen mij gevraagd werd mee te werken aan het vernieuwen van het basisstudiemateriaal van de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden leek het me interessant om te experimenteren met een nieuwe interactieve vorm waarin het geïnteresseerde gemeentelid de mogelijkheid kreeg om, afhankelijk van diens interesse, te kiezen tussen een oppervlakkig overzicht of meer diepgaande informatie. Daarnaast wilde ik experimenteren met thematische benaderingen (verschillende 'straatjes' door de informatie). De cursusleiding had gekozen voor een traditionele benadering: cursusmateriaal op papier. Omdat het mij een uitdaging leek om hier de nieuwe mogelijkheden te verkennen heb ik mijn studieverlof besteed aan het opzetten van een algemeen (liturgiehistorisch) raamwerk dat het uitgangspunt moet worden van de thematische benadering.

Werk in uitvoering

Aan deze site wordt gewerkt. De bedoeling is dat binnen alle benaderingen het eerste niveau algemeen is: een summier overzicht. Naarmate men verder doorklikt verschijnt meer gedetailleerde informatie.

Opzet

Het menu links geeft de historische benadering: Liturgiegeschiedenis en Geschiedenis van de Hymnodie (het zingen van geestelijke liederen). Ook is hier de mogelijkheid te kiezen voor een iets afstandelijker benadering: Liturgiek en Hymnologie, het bestuderen van de Liturgie en de Hymnodie.

Wat bij Liturgiek te vinden is, is het Basisstudiemateriaal voor de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden, in printbare vorm, maar ook in geïllustreerde vorm met verdere doorklikmogelijkheden.

In de kop van de bladzij is de mogelijkheid om vanuit de praktijk te beginnen: Hoofddienst, Getijden, Devotie, Uitingsvormen in de liturgie.

Rechtsboven in de kop is de mogelijkheid om vanuit de jaarcyclus te beginnen

Rechtsboven is ook de mogelijkheid om vanuit thema's en woorden het materiaal in te steken.

In een bibliografie wordt aangegeven van welke literatuur gebruik is gemaakt. Kennis wordt doorgaans niet verzonnen maar ontleend.