NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Hymnodie van de Lutherse Hervorming

Maarten Luther
(1483-1546)


De Lutherse Hervorming
is een tak van het Protestantisme die ontstaan is door het optreden van Maarten Luther. De Lutherse Hervorming verbreidde zich na 1517 vanuit Saksen door veel andere Duitse gebieden naar Scandinavie en als minderheid naar andere landen. In de 18e eeuw bereikte het zelfs Amerika en wereldwijd heeft het meer dan 70 miljoen aanhangers. Daarmee is het de grootste niet Rooms-Katholieke westerse kerk

Maarten Luther's belanrijke bijdrage aan de geschiedenis van de hymnodie is zijn nadruk op participatie van de gemeente door middel van gemeentezang. Bovendien schreef hij gezangen (zowel teksten als melodieën) en schreef hij veel over het belang van muziek en kunst in de eredienst.

Algemene informatie over Lutherse hymnodie