NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Pre-Lutherse Reformatie Hymnodie

(Gemeentezang in het Duits voor de Reformatie)

Lang voor de Reformation werd er in Duitsland al in de volkstaal gemeentezang gezongen. Deze was soms gebaseerd op Sequensen:

Gelobet seist du, Jesu Christ (gebaseerd op Grates nunc omnes reddamus)
Christ ist erstanden (gebaseerd op de Paassequens Victimae paschali)
Komm, Heilger Geist, Herre Gott (naar, Veni, Sancte Spiritus)

Deze en andere Duitse gezangen werden gezongen bij processies, pelgrimstochten, vieringen van de schutspatroon en soms bij kerkelijke feesten. Natuurlijk was Maarten Luther bekend met deze praktijk.

Omdat Luther het belang van de leer van het algemene priesterschap (1 Petrus 2:9) inzag, wilde hij de gemeente actief laten participeren in de eredienst. In 1523 schreef hij aan Spalatinus, "In navolging van het voorbeeld van de profeten en kerkvaders willen we Duitse psalmen voor het volk verzamelen zodat door middel van gezangen het Woord van God onder de mensen zal blijven." Voor Luther was de gemeentezang op de lippen van het volk de viva vox evangelii, de levende stem van het Evangelie. Met zijn roep om gemeentezang en zijn eigen bijdrage van 37 gezangen werd Luther de vader van de protestantse hymnodie.

Zie Key Words in Church Music, door Carl Schalk, St. Louis: Concordia Publishing House, 1978