NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Overzicht van oud joodse
TEMPEL en SYNAGOGE TRADITIE

en de invloed ervan op vroeg Christelijke Muziek en Liturgie

 

1. Joodse Liturgische Muziek
2. Invloed op Vroeg Christelijke Liturgie en Muziek
3. Antifonale en Responsoriale Zang
4. Gemeentezang
5. Gezangen en het Zingen in the Bijbel

Hoofd Punten:

1. Muziek was een integraal deel van de Joodse cultuur en in het bijzonder van de eredienst.
2. Muziek ontwikkelde SYSTEMATISCH:

- er was een notatie systeem
- het werd onderwezen door deskundigen

3. Er was een verscheidenheid aan instrumenten.
4. Muziek was een essentieel onderdeel van de Tempel dienst en was hoog ontwikkeld.
5. Na de vernietiging van de Tempel (70 AD), gingen de traditie en praktijk van instrumentale muziek teloor in de Joodse cultuur.
6. Een primitief notatie systeem en geheugen steunen (hand tekens) werden ontwikkeld voor vocale muziek zowel in de Tempel als Synagoge traditie. Dis werd de basis van latere (na ca. 900 AD) Christelijke notatie (neumen) die uiteindelijk zich ontwikkelde tot de Westerse Muziek Notatie.

7. Instrumentele muziek was niet deel van de Synagoge traditie. Vroeg Christelijke eredienst werd gemodelleerd op de Synagoge traditie. Daarom gebruikte vroeg Christelijke eredienst waarschijnlijk geen muziek instrumenten.

8. Georganizeerde koor muziek was essentieel onderdeel van Tempel en Synagoge eredienst.

9. David vestigde de tradition van koor muziek door Chenaniah aan te stellen om de koren te leiden en de koorleden zingen te leren.

10. Zingen zowel in de Tempel als in de Synagoge traditie bestond uit

- solo zang
- koor zang
- responsoriale en antiphonale zang
- alleen mannen (met jongens) in georganizeerde koren in de Tempel traditie
- mannen en vrouwen in aparte groepen responsoriaal en antifonaal zingend in de Synagoge traditie

11. De stijl van het zingen was melodisch met enige heterophone begeleiding door instrumenten. Homofone muziek (accoorden harmonisch gebruikt) was onbekend.

12. De Tempel traditie was in de eerste plaats voertuig voor de uitvoering van de offerdienst. De rituelen waren LITURGISCH georganiseerd volgens de feesten van de Hebreeuws kalender.


Probeer deze links: