NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Historische Perioden van de Lutherse Hymnodie

Lutherse hymnodie kan ingedeeld worden in de volgende perioden:

Martin Luther 1483-1546

Periode van de Lutherse Orthodoxy 1546-1617

Dertig jarige Oorlog 1618-1648

Pietisme 1648-1750

Verlichting 1750-1800

Romanticisme 1800-1890

Neo-classicime 1900-