NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Belangrijke Lutherse Gezangboeken

Titelpagina van Achtliederbuch, 1524
Zie Complete lijst van Lutherse Gezangboeken (Gracia Grindal's Hymnuts)


Algemeen: Gezangboeken uit de vroegey Reformate, 16e eeuw.

Achtliederbuch (1524)

Erfurter Enchiridion, 1524

Geistliches Gesangk Buchleyn, 1524 (Johann Walther)

Wittenberger Gesangbuchlein 1525

Geistliche Lieder auff neue gebessert, 1529 (Joseph Klug). Eerste publicatie van Ein' feste burg

Valentinus Bapst's Gezangboek (Geystliche Lieder), 1545 -- 120 gezangen, 97 melodieën; het laatste gezangboek waarbij Luther betrokken was.

Voorpagina van het Bapst Gezangboek

Funfzig geistliche Lieder und Psalmen, 1586 (Lukas Osiander) -- Eerste gezang gepubliceerd in de 'Kantional' stijl (4-stemmige zetting met de melodie in de sopraan)

Gezangboeken uit de tijd van de 30-jarige Oorlog

Praxis Pietatis Melica, 1644 (Johaann Cruger) -- belangrijkste Lutherse bundel uit de 17e eeuw.

Gezangboeken uit de Pietistische periode van de 18e eeuw

Geistreiches Gesaangbuch, 1704; Neues Geistreiches Gesangbuch, 1714 -- (Johannes Freylinghausen) -- belangrijkste Lutherse collectie uit de 18e eeuw.

Moderne Engelstalige 'Lutheran Hymnals'

The Lutheran Hymnal (1941) See The Lutheran Hymnal Online (The Wittenberg Project)

Lutheran Worship

The Evangelical Lutheran Hymnary (ELS)

Common Worship

The Lutheran Book of Worship (1978) See The LBW Online Hymnal

Hymnal Supplement (1998)

Nederlands: Lutherse Gezangboeken