NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
Christelijke meditatie

Christelijke meditatie is meditatie in een Christelijke contekst. Het woord meditatie heeft meerdere betekenissen, de belangrijkste zijn: (1) intensief gericht nadenken (hardop op in stilte) en (2) een toestand van rustig, opzettelijk ongericht, "inhoudsloos" bewustzijn. Deze dubbele betekenis heeft tot allerlei verwaaring geleid over Christelijke meditatie. Traditioneel had het woord meditatie (meditatio) de eerste betekenis, en een ander woord, contemplatie (contemplatio) werd gebruikt voor de tweede betekenis. (Deze woorden hebben echter bijna de omgekeerde betekenis in de Oosterse spirituele tradities, dat verhoogt de verwarring.).

De Christelijke meditatie heeft wortels in de bijbel, is gegroeid in de vroege monastieke traditie (woestijnvaders, Benedictus) is verder vooral in de kloosters ontwikkeld en heeft na de Reformatie eerst een gescheiden ontwikkeling gekend. De laatste eeuw ontwikkelt zich de christelijke meditatie vooral in oecumenisch verband.

Inhoud