NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis

Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw
PREHISTORIE OUDHEID EN VROEGE MIDDELEEUWEN

PREHISTORIE
Pas in de negentiende eeuw ging men grote waarde hechten aan overblijfselen uit de prehistorie en deed men in vrijwel alle landen van Europa, maar vooral in Frankrijk en Spanje, vondsten die later grote invloed hadden op de kunstenaar van de twintigste eeuw.

Prehistorie
Bouwkunst van de Prehistorie
Beeldhouwkunst van de Prehistorie
Schilderkunst van de Prehistorie


Egypte
Bouwkunst van het Oude Egypte
Beeldhouwkunst van het Oude Egypte
Schilderkunst van het Oude Egypte

Mesopotamie
Bouwkunst van Mesopotamie

Beeldhouwkunst van Mesopotamie
Schilderkunst van Mesopotamie


Griekenland
Bouwkunst van Griekenland in de Oudheid
Beeldhouwkunst van Griekenland in de Oudheid
Schilderkunst van Griekenland in de Oudheid

Rome
Bouwkunst van Rome in de Oudheid

Beeldhouwkunst van Rome in de Oudheid
Schilderkunst van Rome in de Oudheid

Vroegchristelijke kunst

Byzantijnse kunst
Bouwkunst van Byzantium

Beeldhouwkunst van Byzantium
Schilderkunst van Byzantium
Mozaiekkunst van Byzantium