NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste Eeuw

 DE MOZAIEKKUNST bleek in haar schitterende strakheid over het
geschikte materiaal te beschikken om aan de nieuwe gedachten vorm
te geven. Met het christendom kwam nit Klein-Azie de oosterse voor-
liefde voor de flonkerende stukjes glas in plaats van de doffe steentjes,
die de Romeinen voor hun mozaieken gebruikten. In Rome, o.a. in de
Santa Pudenzia, ziet men de losse Romeinse schildering zich voegen
in dit stugge materiaal. In de door keizer Honorius zoveel dichter bij
Byzantium, in Ravenna, gebouwde San Apollinare Nuovo worden de
voorstellingen nit het oude en nieuwe testament al minder naturalis-
tisch. Een abstracte stilering krijgt geleidelijk de overhand op de meer
reele beelding. Wanneer wat later, in dezelfde basiliek, de rijen mtrte-
laars worden aangebracht, zijn deze al geheel onder byzantijnse invloed
tot een vlak ornament verstijfd.