NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
MIDDELEEUWEN

-ROMAANSE KUNST

--Romaanse bouwkunst
--Romaanse beeldhouwkunst
--Romaanse schilderkunst

-DE GOTIEK
--Gotische bouwkunst
--Gotische beeldhouwkunst
--Gotische schilderkunst

ROMAANSE KUNST
De kunst staat in de middeleeuwen geheel en al in dienst van de godsdienst. Alles concentreert zich op de kerk en het klooster. Niet de macht van een wereldse heerser wordt gediend of het schoonheidsverlangen van een volk vertolkt, maar het geloof wordt beleden in een almachtige God.
In een voor leken begrijpelijke vormentaal moet de kunst van het geloof vertellen en een weerspiegeling zijn van de stevige organisatie van de christelijke maatschappij. Ook de kunst moet stevig, massief zijn. Grote vormen en eenvoudige vlakken worden volgens een vast systeem samengevoegd.
Een grote eenheid van denken schiep zo de eerste grote Westeuropese stijl. Sinds de vorige eeuw plegen wij deze Romaans te noemen, hoewel zij allerminst een privilege was van de Romaanse volken. Zijn uitingen vinden wij in alle landen van Europa. De resten van de, vooral in Zuid-Frankrijk, nog aanwezige Romeinse cultuur, het contact van de geestelijkheid met Italie en het ontdekken van de oosterse pracht door de kruisridders waren de uitgangspunten. Maar hoe groot ook de invloeden waren, de enorme dadendrang van de llde en 12de eeuw vormde ze om tot een karakteristiek Westeuropese kunst.DE GOTIEK
De gotiek komt geleidelijk uit het Romaans voort. Enerzijds is het daarvan een voortzetting, anderzijds voegt het er nieuwe elementen aan toe. Een bepaald moment van overschakeling is er dus niet. Terwijl men in Duitsland nog aan de grote Romaanse kathedralen bouwt, wordt in Frankrijk reeds weer met nieuwe vormen gewerkt. De naam gotiek werd door de classicisten aan deze stijl gegeven vanwege de in hun ogen barbaarse, aan de Goten ontleende, vormen.