NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Gnostische Hymnodie

Engelstalige links

 


Wat is Gnostiek (gnosticisme, gnosis)?

Gnostiek (Gnosis Archive)

Gnosticisme en wat er uit voort kwam (Gnosis Archive) -- compleet met een RealAudio lecture over Gnosticisme.

[N.B.: De bovengeplaatste links zijn naar Gnosis Archive, een site die niet alleen de geschiedenis van het Gnosticism naar voren brengt maar ook de filosofie/religie van het Gnosticisme in moderne tijden propageert. Gnosticisme werd als ketterij bestempeld door de overgrote meerderheid van de vroege Kerk. De links vormen een uitstekende bon voor de bestudering van de geschiedenis van het Gnosticisme.]

Gezangen/Hymnen

De Hymne van Jesus (uit de Handelingen van Johannes)

De Hymne van Jesus en Het Mysterie van het Kruis (uit De Handelingen van Johannes)

De Kruisigins Hymne (Manichaeische hymne in Parthisch)

Hymne overn de Wederkomst van Jesus (Manichaeische Hymne in het Persisch met Parthische woorden)

Hymne aan de Derde Boodschapper (Manichaeische Hymne in het Parthisch)

De Hymne over Lichaam-en-Ziel (Manichaeische liturgische hymne in het Parthisch)

Hymne over de Gevangenschap van het Licht (Manichaeische hymne in het Parthisch)

Gedachtenis hymne voor Mir Zaku (Manichaeische Hymne in het Parthisch)

Hymne ter ere van het Rijk van het Licht (Manichaeische Hymne in het Persisch)

De Hymne over het Einde van de Wereld (Manichaeische liturgische hymne in het Parthisch)

Hymne die de ziel oproept tot gedachtenis (Manichaeische Hymne in het Parthisch)

De Hymne aan de Vader der Grootheid (een hymne toegeschreven aan Mani, in het Parthisch)

Hymne over het lot van de Levende Ziel (Manichaeische Hymne in het Parthisch)

Hymne tot lof van Mani (Manichaeische hymne in het Parthisch)

De Hymne van de Parel (uit De Handelingen van Thomas)

Hymness aan de ziel (Manichaeische liturgische hymne in het Parthisch)

Hymne aan de Levende Ziel (Manichaeische hymne in het Parthisch)


Zie ook

The Gnostic Society Library
The Corpus Hermeticum
Refregerium -- resources for early Christianity, particularly Gnosticism
The Gospel of Thomas