NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Oxyrhynchus hymne


Oxyrhynchus behoorde tot de belangrijkste steden van Egypte in de tijd dat het door Helleense en Romeinse overheersers werd geregeerd. Het was een welvarende regionale hoofdstad, de derde stad van Egypte, en de moederstad van Athenaeus. Tegenwoordig heet het el-Bahnasa.De stad ligt ongeveer 300 km ten zuiden van de grote kustplaats Alexandrie, of 160 km ten zuid-westen van Cairo (het oude Memphis). Het ligt aan de Bahr Yusuf, de zijtak van de Nijl die uitmondt in het Moeris Meer en de Fayum oase. Oxyrhynchus, of Oxyrhynchon polis, betekent ‘Stad van de Spitsneus Vis’. 

We weten meer over Oxyrhynchus als levende stad en over de inwoners als levende individuen omdat we de afvalplaatsen van de stad hebben. Deze bleven tot aan het eind van de 19e eeuw intact  These remained intact omdat ze niets leken te kunnen opleveren voor schatgravers. Ze hebben de grootste ooit gevonden verzameling antiek papyrus opgeleverd. Tussen deze papyrusfragmenten is het oudst bekende Christelijk gezang gevonden dat afkomstig is uit de 2e of 3e eeuw na Christus.  Hier zijn de woorden in het oorspronkelijke Grieks, met een vertaling:

-ytaneo sigato,
med' astra phasesphora lampesthon
potamon rhothion pasai
hymnounton d'hemon patera k'hyion k'hagion pneuma
pasai dynameis epiphounounton Amen amen
kratos, ainos aei kai doxa theoi
doteri monoi panton agathon.

...Laat het stil zijn,
Laat de Lichtgevende sterren niet schijnen,
Laat de winden en al de luide rivieren tot rust komen;
En terwijl we de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bezingen,
Amen Laat al de machten er aan toevoegen: "Amen Amen"
Kacht, altijd lof en glorie voor God,
De enige gever van het goede, Amen Amen.

Luister naar een versie van dit gezang:

Oxyrhynchus hymne