NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
De Septuagint

Papyrus fragment van Psalm 90 uit het Griekse Oude Testament
(bron: Papyrus Archive, Duke University)

 

De Septuagint is de oudste Griekse vertaling van het Oude Testament. De vertalers waren waarschijnlijk Joden in de diaspora die in Alexandrie woonden in Egypte. Na verloop van tijd verloren de Joden in Alexandrie hun vertrouwdheid met het Hebreeuws. Ze spraken de gangbare omgangstaal: Grieks. Daarom werd er een vertaling gemaakt voor de openbare eredienst in de synagoge en voor privé gebruik. Het begin van de Joodse gemeenschap in Egypte is moeilijk precies te dateren. Misschien was er in de tiende eeuw voor Christus al een Joodse kolonie. Een duurzame Joodse aanwezigheid in Egypte kan aangetoond worden vanaf de vestiging van de stad Alexandrie in 332 voor Christus, toen Alexander de Grote hen burgerschap verleende. Deze Joden vervaardigden een Griekse vertaling voor gebruik in de synagoge en voor eigen gebruik toen het Hebreews voor hen op de achtergrond geraakte. De Joden van Alexandrie hadden een betrekkelijk ruime canon, die door de Christenen overgenomen werd toen zij de Septuagint gingen gebruiken als hun Oude Testament.

Vanaf de tijd van Hieronimus (vroege vijfde eeuw), namen de vertalingen van het Oude Testament naar de volkstaal in het Westen echter de Hebreeuwse Bijbel als bron en werd de Septuagint als vertaling daarvan als secondaire bron gezien. Hieronimus vervaardigde zijn Latijnse vertaling op grond van beschikbare Hebreeuwse teksten, en dat waren niet altijd de beste. Als men de citaten uit het Oude Testament bekijkt, blijken die vooral terug te gaan op de Septuagint en niet op de Hebreeuwse tekst. --

Engelstalige links: background, history, etc.

The Septuagint -- Everything you would want to know about the Septuagint (Catholic University of America)
Notes on the Septuagint -- Excellent source for history, background, and use by the early Christian Church, etc.
Hisotrical Importance of the Septuagint (The Catholic Encyclopedia).
The Septuagint (Theological and Academic Resources for the Study of the Septuagint)

The Septuagint in GREEK

Psalms from the Septuagint in GREEK (Spindleworks)|
The Septuagint -- listed by individual books in GREEK -- (Spindleworks)
See Septuagint (in the original Greek).

The Septuagint in English Translation

The Orthodox Psalter. The Psalter According to the Seventy 1974, Holy Transfiguration Monastery)
The Septuagint in Greek and English
The Orthodox Psalter (in English)
The Orthodox Study Bible (in progress)

Others

The Papyrus Archive at Duke University. (Jpeg/Gif pictures of Papryus examples from ancient texts.)
Papyrology Homepage (Various papyrus libraries around the world, most with Jpeg/Gif downloads)