NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
De geschiedenis van A Festival of Nine Lessons and Carols

Het Festival of Lessons and Carols werd door E.W. Benson, later Aartsbisschop van Canterbury, ontworpen voor gebruik in de houten keet die tijdens de bouw van de Kathedraal in Truro gebruikt werd, voor een dienst om 22.00 uur op kerstavond 1880. Hij gebruikte daarbij oude bronnen en kwam tot negen carols en negen lezingen die door mensen met verschillende functies binnen de kerk gelezen werden, te beginnen met een koorknaak en met uiteindelijk de Bisschop. Het idee ervoor kwam van G.H.S. Walpole, latere Bisschop van Edinburgh.

Kings College Cambridge hield voor het eerst een Festival of Nine Lessons and Carols op kerstavond 1918. De uitwerking was van Eric Milner-White, die op 34-jarige leeftijd de functie van 'Dean of King’s' had gekregen na dienst gedaan te hebben als aalmoezenier in het leger. (Hij ontwierp de Advent Carol Service van King's College in 1934) De muziek werd geregeld en gedirigeerde door Arthur Henry Mann, Organist van 1876–1929. Het koor had o.a. de zestien jongenssopranen die voorkomen in het statuut van Koning Hendrik VI, maar tot 1927 werden de mannenstemmen gedeeltelijk geleverd door de muziekstudenten en gedeeltelijk door ouder 'Lay Clerks' en niet, zoals nu, door veertien studenten.

Een herziening van de Carolservice vond plaats in 1919, waarbij de lezingen herzien werden en vanaf toen begon de dienst altijd met het gezang ‘Once in royal David’s city’. Bijna elk jaar werden sommig Carols door andere vervangen door de toenmalige organisten: Arthur Henry Mann; Boris Ord, 1929–57; Harold Darke (zijn vervanger tijdens de oorlog), 1940–45; Sir David Willcocks, 1957–73; Philip Ledger, 1974–82 en, vanaf 1982, Stephen Cleobury. De structuur van de dienst, de lezingen en de gebeden, zijn vrijwel onveranderd gebleven.

Andere kerken pasten het idee aan aan hun situatie. Het Festival of Nine Lessons and Carols werd voor het eerst uitgezonden in 1928 en is sindsdien jaarlijk uitgezonden (uitgezonderd 1930).

Klik hier voor de site van King's College met de orden van de Festvals van de laatste jaren