NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Gezangboek van de Evangelische Broedergemeente in Nederland

Den Haag 1968

Bevat 7341iederen nit de rijke zangtraditie van de Broedergemeenten. Bij de keuze van vertalingen/berijmingen en muzieknotatie is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het Liedboek voor de Kerken.

 

Voorwoord

Index

Alfabetische Index