NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Geroepen om te zingend

Narratio Gorinchem 1990

Bonte verzameling van 200 liederen uit alle mogelijke stijlen en tradities, van Johannes de Heer tot Willem Barnard. Het leek een democratisch liedboek te worden, tijdens het samenstellen kon iedereen opgeven welke liederen hij/zij er in wilde opgenomen hebben. De opzet was twee bundels uit te geven, één voor jongeren en één voor ouderen. De meest gebruikte versie is een gecombineerdesamengestelde die echter wel de subtitel kreeg: Liederen om te vieren met kinderen en jongeren

Voorwoord

Index