NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Gezangen voor Liturgie

in opdracht van de Stichting Liedbundel, in samenwerking met de Nederlandse Sin t-Gregoriusvereniging en v/h de Stichting Gezangen voor Liturgie, Baarn, 1996.

De Bisschoppelijke Commissie voor Liturgie, liturgische Muziek en kerkelijke Kunst van de rooms-katholieke Kerk in Nederland heeft deze bundel aanbevolen voor gebruik in de eredienst. Een eerste editie verscheen in 1983. De bundel opent met een reeks van 71 psalmen, met name die welke in her leesrooster als antwoord-psalm na de eerste lezing staan aangegeven. De psalmen zijn onberijmd en getoonzet voor wisselzang tussen voorzang en gemeente. Het middendeel van GvL is ingeruimd voor de `vaste gezangen': het ordinarium, uitgebreid met acclamaties. Het derde deel bevat liederen: strofeliederen, beurtzangen, refreinliederen, doorgecomponeerde liederen en canons (totaa1170). Een aanzienlijk aantal liederen werd overgenomen uit het Liedboek voor de Kerken.

 

Voorwoord

Index

Alfabetische Index