NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis




Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten

Rotterdam

Johannes de Heer, evangelist en publicist, is op 23-5-1866 te Rooterdam geboren en overleden op 16-3-1961 te Driebergen.
Reeds als kind had Johannes de Heer een bijzondere muzikale belangstelling. Zijn vader en diens tweede vrouw - Johannes' moeder was een jaar na zijn geboorte overleden - kochten daarom voor hem een draagbaar orgeltje, maar na slechts enkele muzieklessen was hij verder op muzikale zelfstudie aangewezen.
Het ziekbed en overlijden van hun bijna vijfjarig dochtertje, in januari 1896, brachten De Heer en zijn vrouw - die in mei 1893 ook al een zoontje hadden verloren - tot een herbezinning op hun geloofsleven: 'Zo werd dit verlies voor ons eeuwige winst. We ontwaakten uit onze slaap en wierpen ons als onverzadigbaren op geestelijke spijze' ('k Zal gedenken ).
Ook begeleidde hij op bijeenkomsten de samenzang. Sinds 1898 had De Heer intussen een eigen muziekwinkel aan huis, waar hij door het geven van orgellessen, het uitgeven van bladmuziek met christelijke liederen en de verkoop van harmoniums een aardige boterham kon verdienen. Het was De Heer opgevallen dat een geschikt liedboek ontbrak. Hij besloot daarop zelf de samenstelling van een dergelijk werk ter hand te nemen. Voor zijn in 1905 gepubliceerde Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten selecteerde hij een aantal psalmen en zondagsschoolliederen, maar het hart van zijn muziekbundel werd gevormd door de 'gospel hymns'. In deze 'opwekkingsliederen' werd de nadruk gelegd op de bekering van elke individuele zondaar en op een persoonlijke relatie met Christus.
De eerste druk uit 1905 bevatte uiteindelijk 675 liederen. In de tientallen herdrukken die de bundel daarna beleefde, traden voortdurend wijzigingen in aantal en samenstelling op, doordat De Heer met wensen en kritische opmerkingen van de gebruikers rekening wenste te houden. De Zangbundel was een groot verkoopsucces, waaraan ook het feit dat deze 'voor billijken prijs onder elks bereik was' zal hebben bijgedragen.

 

Voorwoord 1905

Index

Alfabetische Index