NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
INHOUD

I. ADVENT 1-11

II. KERSTFEEST 12-30

III. OUD- EN NIEUWJAAR 31-37

IV. EPIFANIEN 38-42

V. LIJDENSTIJD 43-63

VI. PASEN 64-78

VII. HEMELVAART 79-82

VIII. PINKSTEREN 83-90

IX. TRINITATIS 91-92

X. EINDE VAN HET KERKJAAR 93-103

XI. LITURGISCHE STUKKEN 104-112

XII. PSALMLIEDEREN 113-126

XIII. H. DOOP 127-131

XIV. H. AVONDMAAL 132-138

XV. HUWELIJK 139

XVI. WOORD GODS 140-143

XVII. KERK 144-150

XVIII. LOF- EN BEDEZANGEN 151-169

XIX. BOETE 170-174

XX. GELOOF EN LEVEN 175-214

XXI. DOOD EN EEUWIGHEID 215-224

XXII. MORGEN- EN AVONDZANGEN 225-239

XXIII. PSALMLIEDEREN (Berijming 1773) 240-274

XXIV. BIJZONDERE GELEGENHEDEN 275-282

TOEGEVOEGDE LIEDEREN 283-296