NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Schriftberijmingen

van de Christelijke Gereformeerde Kerken; 2003Sinds eind jaren 80 van de 20e eeuw is door de synode van de Christelijk Gereformeerde kerken een bundel met schriftberijmingen vrijgegeven voor gebruik in de eredienst. Een schriftberijming is een bewerking in liedvorm van een aaneengesloten passage uit de Bijbel, waarin de oorspronkelijke tekst trouw wordt gevolgd.

1 Hoor Israel, de HEERE
2 Geloofd zijt Gij, God onze HEER,
3 Komt, laat ons samen richten, spreekt de HEER;
4 Hij die de hoge bomen
5 Mijn HEER, mijn God, ik loof U, omdat Gij
6 HEER, ik zal U loven
7 De HEER zal op zijn berg een feest bereiden,
8 Het dorre land zal juichen (Jesaja 35)
9 In mijn angst heb ik gesproken:
10 O volken, gij moet horen
11 Zingt luid een lied dat al uw vreugd,
12 Wie heeft geloofd Gods woord aan de profeet?
13 Wie heeft wat ons verkondigd werd geloofd
14 Zing vrolijk, o mijn volk, mijn eigen bruid,
15 Ik zal Gods goedertierenheid
16 Hoger dan men ooit bergen zag
17 O God, uw stem heb ik vernomen,
18 Hoort, dit is een woord ten leven (Mattheus 28:18-20)
19 De God die deze wereld schiep,
20 Wanneer de Heer der heren
21 Al sprak ik alle talen - was mij de liefde niet bekend,
22 Wij zingen, Vader, U ter eer,
23 Wees blij te allen tijde,
24 Wij roepen Koning Christus aan,
25 Een grote hogepriester,
26 Wij mogen tot Gods woning gaan (Hebreeen 10:19-25)
27 Bezingt Gods lof als nooit tevoren,
28 De grote dag breekt weldra aan,
29 Hoe groot is toch de liefde van de Vader,
30 De Eerste en de Laatste spreekt,
31 Gij zijt waardig te ontvangen
32 Het Lam, voor ons op aard' geslacht,
33 Wie zijn het die daar komen
34 Nu is verschenen al Gods heil en kracht
35 Halleluja! Looft God de Heer!
36 De lof, de heerlijkheid, de kracht
37 Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde:
38 Ik zag het nieuw Jeruzalem
39 Ik sluit met u - zo spreekt de HEERE -
40 De Heere sprak, aleer Hij voor ons leed