NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Psalmen Davidis

in Nederlandischer sangs-ryme

door Ian VVtenhove van Ghent.

Ghedruckt to London by Ian Daye

den 12. Septembris 156156

Tekst in De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

Over Utenhove

 

Een aantal oude liedteksten is te vinden op de site van Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren: http://www.dbnl.org/

Zie ook Bredero: Groot lied-boeck

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 1Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 2 Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 3 Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 4 Florimond van Duyse

Zie ook: Florimont van Duyse

Jan Utenhove 11. ander Psalmen (1559)

anoniem Veelderhande schriftuerlijcke liedekens (1552-1554)

Jodocus van Lodenstein Uyt-spanningen (1676)

Jan van Hout 'Opt ontset van Leyden. Lofsang' (1602)

anoniem Nieu Aemstelredams Liedboek (1591)

D.V. Coornhert Lied-boeck (ca. 1575)

anoniem Het hofken der geestelycker liedekens (1577)


anoniem Geuzenliedboek (1574)

Philips van Marnix van Sint Aldegonde Het boeck der psalmen Davids (1580)