NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Belijdenisgeschriften Nederlandse Reformatie

DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

De Heidelbergse Catechismus (kerkgeschiedenis web-log)

De Heidelbergse Catechismus (Wikipedia)

De tekst van de Heidelbergse Catechismus

DE NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS (CONFESSIO BELGICAE)

De tekst plus toelichting van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (Wikipedia)

De tekst van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

DE DORDTSE LEERREGELS

De Dordtse Leerregels (Wikipedia)

De tekst van de Dordtse Leerregels