NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
REFORMATIE IN DE NEDERLANDEN

Aanloop naar de Reformatie in de Nederlanden

Reformatie in de Nederlanden (1520-1535)

Reformatie in de Nederlanden (1535-1560)

Reformatie in de Nederlanden (1561-1567)

Reformatie in de Nederlanden (1567-1576)

Reformatie in de Nederlanden (1576-1585)

Synode van Dordrecht 1618-1620

Nederland 17e eeuw (de gereformeerde kerk)

Nederland 17e eeuw (godsdienstige stromingen)

Nederland 17e eeuw (de rooms-katholieken)

Nederland 17e eeuw (Nadere Reformatie)