NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Nederlandtsche gedenck-clanck

Adriaen Valerius

IN ROOMS-KATHOLIEKE BUNDELS

 

Een aantal melodieën die voorkomen in Valerius' Nederlandstsche Gedenck-clanck is te vinden in kerkelijke liedboeken met andere teksten, bijv. de R-K bundels Gezangen voor Liturgie en de Randstadbundel:

GvL 441: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren (wilt heden nu treden)(Valerius 46 op de wijs van "Wilder dan wild, wie zal mij temmen" Midi Gez 414

GvL 507: Nu nog met halve woorden hier en daar ( O Heer die daar des hemels tente spreidt, Valerius 38)
Midi Gez 412

GvL 550: Wilt heden nu treden (de tekst van Valerius)(Valerius 46 op de wijs van "Wilder dan wild, wie zal mij temmen" Midi Gez 414

GvL 568: Zomaar een dak bove wat hoofden (op de wijs van "Komt nu met zang van zoete tonen" (Valerius 9)
Midi Gez 415

Randstad 263: Gedenken wij dankbaar (wilt heden nu treden)(Valerius 46 op de wijs van "Wilder dan wild, wie zal mij temmen" (wilt heden nu treden)(Valerius 46 op de wijs van "Wilder dan wild, wie zal mij temmen" Midi Gez 414)

Randstad 264: Gij komt van zo hoge (wilt heden nu treden)(Valerius 46 op de wijs van "Wilder dan wild, wie zal mij temmen" Midi Gez 414)

Randstad 351: De Geest de Heren heeft (Gelukkig is het land (Valerius 42)
Midi Gez 416)

Randstad 351: God die ons heeft voorzien (Gelukkig is het land (Valerius 42)
Midi Gez 416)

Randstad 355: Aan wat op aarde leeft (Gelukkig is het land (Valerius 42)
Midi Gez 416)

Randstad 404: Zomaar een dak (op de wijs van "Komt nu met zang van zoete tonen" (Valerius 9)
Midi Gez 415)

Randstad 413 Liefde, liefde (O Heer die daar des hemels tente spreidt, Valerius 38)
Midi Gez 412)