NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Nederlandtsche gedenck-clanck

Adriaen Valerius

editie P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff, A. Komter-Kuipers


verantwoording
P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff & A. Komter-Kuipers

Adriaen Valerius' leven en werken

Valerius' Gedenck-clanck als geschiedverhaal
De muziek-historische beteekenis van Valerius' Gedenck-clanck
Literatuur over Valerius
Nederlandsche tekstuitgaven
Ter verantwoording
Extract uyt de previlegie
Onderrichtinge van 't gene by den leeuw, de lance metten hoet, ende de besegelde previlegien aen de lance gebonden, te verstaen is, in de platen van desen boeck gesteldt
Tafel van de stemmen ofte voysen in desen boeck begrepen
Edele, Erntfeste, Mogende Heeren, de Heeren Staten des Landts van Zeelandt

[Nederlandtsche gedenck-clanck eerste helft (p. 9-140)]

Nederlantsche Gedenck-klanck

[Nederlandtsche gedenck-clanck tweede helft (p. 140-278)]

Vertaling van de citaten uit vreemde talen
Alphabetisch register naar de beginregels der liederen
Inhoud

Deze pagina verwijst naar de tekst op de site van Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren: http://www.dbnl.org/

Zie ook Bredero: Groot lied-boeck

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 1Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 2 Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 3 Florimond van Duyse

Zie ook: Het oude Nederlandsche lied. Deel 4 Florimond van Duyse

Zie ook: Florimont van Duyse

Jan Utenhove 11. ander Psalmen (1559)

anoniem Veelderhande schriftuerlijcke liedekens (1552-1554)

Jodocus van Lodenstein Uyt-spanningen (1676)

Jan van Hout 'Opt ontset van Leyden. Lofsang' (1602)

anoniem Nieu Aemstelredams Liedboek (1591)

D.V. Coornhert Lied-boeck (ca. 1575)

anoniem Het hofken der geestelycker liedekens (1577)


anoniem Geuzenliedboek (1574)

Philips van Marnix van Sint Aldegonde Het boeck der psalmen Davids (1580)