NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Zingend Geloven

bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe Kerklied, Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Zoetermeer 1981 en volgende jaren.

1: Tijd voor Pasen, een verzameling liederen voor de Zeventig Dagen-tijd, Amsterdam, 1981, Zoetermeer, 1997 (herdruk).
2: Te gelegener tijd, een verzameling liederen voor tijden en gelegenheden, Amsterdam, 1983, Zoetermeer, 1997 (herdruk).
3: In de schaduw van Gods woord, Nijkerk/Zoetermeer, 1987.
4: Zoetermeer,1991.
5: Zoetermeer, 1995.
6: Zoetermeer, 1998
7: Zoetermeer, 2000
8: Zoetermeer, 2004

Nieuw liedmateriaal dat op verschillende plaatsen in het land voor gebruik in de eredienst wordt ontwikkeld, zowel strofische liederen als beurtzangen en refrein-liederen. De liederen zijn bestemd voor de verschillende rubrieken van de eredienst als ook voor het kerkelijk jaar. Daarnaast wordt ruime aandacht gegeven aan getijden en bijzondere gelegenheden, algemene en bijbelliederen.

 

Voorwoord

Index

Alfabetische Index