NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Zingt Jubilate, Gezangen en Gebeden voor de Eredienst

Brugge, z.j. (1977).

De Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg in Vlaanderen heeft deze bundel uitgegeven ten dienste van de liturgie in de volkstaal. De opzet is nadrukkelijk gericht op een `toenemende oecumenische samenwerking tot verrijking "over-de-grenzen-heen": De opbouw volgt de rubrieken van de eredienst en het kerkelijk jaar. Naast gezangen voor de eucharistie zijn er liederen opgenomen voor doopsel, vormsel, boete, huwelijk, ziekenzalving en uitvaart. Daarnaast een bloemlezing nit het Psalterium en tien toonzettingen van het ordinarium. Driehonderd nederlandstalige gezangen, waaronder vele uit oecumenische kring (de titel `Zingt Jubilate' is ontleend aan de aanhef van een lied van Willem Barnard en Frits Mehrtens). Het gregoriaans is bewaard in een aantal bij het kerkvolk bekende en geliefde liturgische gezangen.

 

Voorwoord

Index

Alfabetische Index