NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Algemene Stellingen ten aanzien van Gezangen HYMNS


Om de vraag te beantwoorden, “Wat is een gezang?” -- zijn hier enige algemene stellingen:

- De term, “Gezang,” betreft de TEKST en niet de MELODIE of HARMONISATIE.

- In de geschiedenis van de Christelijke Kerk is LOFPRIJZING een veelvoorkomend kenmerk van gezangen geweest.

- Het zingen van gezangen vormt een TRADITIE die terug te voeren is naar de vroege Kerk.

- Gemeentezang is een GROEPS ACTIVITEIT en vindt veelal plaats in de EREDIENST.

- Gezangen zijn meer dan gezongen bijbelwoorden, ze leggen een band tussen TRADITIE en ACTUALITEIT.

- Gezangen zijn GEDICHTEN en hebben literaire kenmerken.

- Gezangen zijn THEOLOGISCH.

- De meeste gezangen kennen een STROFEVORM.

- Gezangen worden gebruikt om de Christelijke leer toe te eigenen en zijn daarom PEDIGOGISCH.

- Gezangen kunnen CONTROVERSIEEL zijn omdat zij actualiseren.